بسم الله الرحمن الرحیم

نوجوانی، اسارت، حافظ

نوجوانی که در اسارت حافظ قرآن شد


«مهر علی» یکی از نوجوانان 15 یا 16 ساله‌ای بود که همراه من اسیر شده بود . او اصلا نمی‌توانست قرآن بخواند و هرگاه از او می‌خواستیم قرآن بخواند می‌گفت: «اگر قرآن را اشتباه بخوانم گناه دارد». از آنجایی که من مسئول فرهنگی اردوگاه موصل 4 در بین اسرا به حساب می‌آمدم به او گفتم: «تو قرآن بخوان اگر اشتباه خواندی گناهش پای من و ثوابش برای خودت». همین حرف من به او دلگرمی ‌داد تا شروع به