بسم الله الرحمن الرحیم

اگر جواب این سوال رو پیدا کنه

در اولین روزهای تابستان امسال که مصادف هم شده است با ماه مبارک رمضان، در هوای گرم و آفتاب تابستانی، فقط چند ساعتی از ظهر گذشته بود که کنار خیابان منتظر رسیدن اتوبوس شهری بودم. پس از 10 دقیقه، ربع ساعتی که در آن هوای گرم زیر آفتاب ایستاده بودم یک جای نشستن زیر کولر اتوبوس حسابی دلچسب بود. وقتی اتوبوس رسید موقع سوار شدن از درب جلو متوجه شدم ردیف صندلی پشت سر راننده کسی ننشسته. من هم آنجا را برای نشستن انتخاب کردم. اما همین که