سلام دوست خوبم.

کاری داری؟

سوالی داشتی؟

یه نظر یا ایده ناب و دست نخورده داری؟

میخوای اشتباهم رو بهم بگی؟

میخواستی بهم انتقاد کنی؟

میخوای درد و دل کنی؟

اصلا هیچ کدون از اینا نیست و فقط چند کلمه حرف داری؟

خلاصه هر چی بخوای بگی میتونی ...

فقط کافیه از فرم زیر استفاده کنی.

راستی یادت نره ایمیلت رو بدی. وگرنه چطور بهت جواب بدم؟!