بسم الله الرحمن الرحیم

سرآغاز

زندگی از آن لحظه آغاز شد که تو چشم وا کردی و صدای گریه‌ات اتاق را پر کرد. آن لحظه را یادت هست؟ و به یاد داری که چقدر زود بزرگ شدی؟ این را تنها مادری می‌فهمد که تو را بزرگ کرده و پدری که به پای لحظه‌های قد کشیدنت نشسته است.

چقدر گذشت تا دوباره امروز شد. و امروز تو یک نوجوانی، در زیباترین لحظه‌های زندگیت و شیرین‌ترین لحظه‌های بودنت. در حال یک تحول بزرگ. اما آرام آرام ...

و یک نوجوان در این لحظه‌های شیرین و زیبا همراه لحظه‌هایت خواهد بود تا ببینی، بیاموزی، بگویی، بشنوی، تجربه کنی، شکوفاتر از پیش شوی و بهار زیبای این روزهایت آرام آرام به ثمر بنشیند ...

این سرآغاز یک نوجوان است ...