بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان من کشور مال شماست

کشور را بسازید

عزیزان من! کشور مال شماست. این قله‌هائی که قبلاً گفتم، متعلق به شماست. در دورانی که شما به کمال سنی رسیدید، ان‌شاءاللَّه این قله‌ها را خواهید دید و برای ملت خودتان افتخار خواهید آفرید. البته هیچ حرکتی هرگز تمام شدنی نیست. حرکت به سمت قله‌ها همچنان ادامه دارد و هیچ وقت متوقف نمیشود. مهم این است که یک ملت یاد بگیرد، عادت کند و برای حرکت به سمت کمال و تعالی، عزم راسخ کند. این عزم نبایستی هیچ وقت سستی پیدا کند.

رهبر عزیز انقلاب - 12/8/1389

با همین موضوع اینفوگراف بسیار زیبایی توسط سایت نوجوان طراحی شده که حتما از ادامه مطلب ببینید و دانلود کنید.

اینفوگراف کشور مال شماست